SZKOŁA PODSTAWOWA

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa ukierunkowuje swoje działania na kształtowanie osobowości i właściwych postaw społecznych swoich uczniów. Jej celem jest promowanie takich uniwersalnych wartości jak: sprawiedliwość, prawda, patriotyzm, tolerancja. Uczniowie oprócz rzetelnej wiedzy i umiejętności korzystania z niej, przekonują się o potrzebie i sensie podejmowania aktywności społecznej, kształtują postawę otwartości wobec drugiego człowieka i innych kultur, wprowadzani są w tradycję i sferę wartości narodowych.

więcej

GIMNAZJUM

Co kryje się pod hasłem Publiczne Gimnazjum Salezjańskie? Przede wszystkim to wspaniała salezjańska atmosfera (tzn. przyjazna, radosna i pełna entuzjazmu). To życzliwi otwarci na siebie ludzie (wśród nauczycieli i kolegów) gotowi do podejmowania różnych wyzwań. To wiele czasu poświęcanego nauce, szczególnie językom: pięć godzin angielskiego i dwie niemieckiego lub francuskiego w tygodniu. Jednak odpoczynek i zabawa są dla nas równie ważne, po lekcjach odbywają się zajęcia SKSu, kółka (których oferta jest bogata). Tradycją jest, że co roku drugie klasy wyjeżdżają na wycieczkę do Rzymu. PGS to dobrze spędzone trzy lata.

więcej

LICEUM

Proponujemy model wychowania INTEGRALNEGO, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki, umiejętność nawiązania dialogu z kulturą oraz dojrzewanie w wierze naszych uczniów.

W naszej szkole:

uczymy języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin i małych grupach (9-10 osób).
Przygotowujemy naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów Uniwersytetu Cambridge i staramy się o zostanie certyfikowanym centrum przygotowawczym Uniwersytetu Cambridge.
Oferujemy wiele form zajęć pozalekcyjnych m.in. koło fotograficzne, teatr szkolny, kółka przedmiotowe (chemiczne, fizyczne i inne), sportowe, szkolny DKF.

więcej