Olimpiada Pedagogiczna – informacje

OLIMPIADA PEDAGOGICZNA  –  edukacja – wychowanie – pomoc

To pierwsza olimpiada w Polsce, której zakres tematyczny obejmuje zagadnienia z dziedziny edukacji, wychowania oraz strategii udzielania pomocy dzieciom lub osobom starszym.

Olimpiada skierowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a także gimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Organizator

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej

Opieka merytoryczna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

Szczegółowe informacje określa Regulamin Olimpiady Pedagogicznej oraz Informator Olimpiady Pedagogicznej – dokumenty zamieszczone poniżej.

INFORMATOR – Olimpiada Pedagogiczna

HARMONOGRAM OLIMPIADY

REGULAMIN OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ

Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczniów do Olimpiady

Załącznik nr 2 – zgoda na udział-oświadczenie

Załącznik nr 3 – protokół przebiegu I etapu

Załącznik nr 4 – karta zgłoszenia uczestnika do II etapu