Zastępstwa na środę, 6 grudnia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Agata Świergul, Marta Widźgowska, Arleta Lehwark (lekcje 1-2), Agnieszka Maląg (od 7. lekcji), Maciej Drobnik (od 7. lekcji), Martyna Kaczmarek (lekcje 1-4), Joanna Połomka (lekcje 1-4), Małgorzata Streb (lekcje 1-4), Angelika Ostrowska-Stroiwąs (lekcje 1-4), Cecylia Nowicka-Czerwińska (lekcje 2-5), Urszula Szymańska (lekcje 7-8), Marta Strukowska (8. lekcja)

KLASA 1a PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – wyjście klasowe
świetlica – p. M. Streb

KLASA 1b PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 3a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)

KLASA 3b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. M. Czajka, zastępstwo

KLASY 2 PGS:
2-5 godz. lekcyjna – wyjście gr. j. francuskiego p. C. Nowickiej-Czerwińskiej
7-8 godz. lekcyjna – wyjście gr. p. U. Szymańskiej

KLASA 3c PGS:

7 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, religia (przeniesienie z wtorku, 12 grudnia)

KLASA 1 PSLO:
7 godz. lekcyjna – p. K. Latos, wos (przeniesienie z 2. lekcji; historia odwołana – zajęcia odbyły się w piątek, 1 grudnia)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej i p. M. Strukowskiej)

KLASA 2 PSLO:
3-4 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
od 7 godz. lekcyjnej – wyjście klasowe

KLASA 3 PSLO:

2 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. francuski (gr. p. C. Nowickiej-Czerwińskiej)