Zastępstwa na czwartek, 7 grudnia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Aleksandra Bazan-Woźniak, Joanna Miłkowska, Łukasz Włoch, Magdalena Matysiak, Kinga Jama (lekcje 1-5), Katarzyna Jakuboszczak (lekcje 1-5), Joanna Zakrzewska (lekcje 1-5), Agata Świergul, Paulina Madajczak, Dobrawa Drozdowska, Marta Strukowska

KLASA 1a PSSP:
6-7 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, świetlica

KLASA 2 PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, edukacja wczesnoszkolna
2 godz. lekcyjna – p. J. Bartłomiejczak, edukacja wczesnoszkolna
4-5 godz. lekcyjna – p. M. Kruczyk, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 3b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 3c PSSP:
6-7 godz. lekcyjna – p. A. Jurkowska, świetlica

KLASA 4a PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka
3 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, religia

KLASA 4b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka

KLASA 4c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Stawik, matematyka

KLASA 5a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Sterszyńska, matematyka (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 5b PSSP:
2-3 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)
4 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. polski

KLASA 6a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, zajęcia z wychowawcą
2 godz. lekcyjna – ks. D. Nowak, religia
6 godz. lekcyjna –p. H. Gągola, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7a PSSP:
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 7b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, matematyka
5-6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 2a PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej i gr. p. Ł. Włocha)
4-5 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)
6-7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2b PGS:
2 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. Ł. Włocha)
3 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 2c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. Ł. Włocha)
5 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 3a PGS:
1 godz. lekcyjna – p. M. Drobnik, matematyka (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)

KLASA 1 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia
6 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)

KLASA 2 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)

KLASA 3 PSLO:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Strukowskiej)