Zastępstwa na środę, 10 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: ks. Dawid Nowak, Anna Sierszyńska, Urszula Szymańska, Magdalena Matysiak, Magdalena Kruczyk, Maciej Drobnik (od 8. lekcji), Agnieszka Maląg (od 8. lekcji), A. Ostrowska-Stroiwąs (od 6. lekcji), Marta Widźgowska, Marta Strukowska, Katarzyna Jakuboszczak, Weronika Stefaniak-Ardzińska

KLASA 2 PSSP:
6-8 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, świetlica

KLASA 4a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. J. Bartłomiejczak, j. polski

KLASA 4c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, przyroda

KLASA 5a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
4-6 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, basen (gr. p. A. Sierszyńskiej)

KLASA 5b PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, zajęcia techniczne
2 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, przyroda

KLASA 6a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Stawik, historia i społeczeństwo (przeniesienie z piątku, 12 stycznia)
5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski
6 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)

KLASA 6b PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. A. Stawik, historia

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (gr. p. J. Babirackiej przeniesienie z czwartku, 11 stycznia)
6 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska, zastępstwo

KLASA 7b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, matematyka (przeniesienie z ostatniej lekcji)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2a PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Grzebyta-Kropska, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)
6 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka

KLASA 2a/2b/2c PGS:
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. U. Szymańskiej)

KLASA 3a PGS:
1 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie ze środy, 17 stycznia)
2 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia (przeniesienie z piątku, 12 stycznia)
5 godz. lekcyjna – ks. A. Szymczak, religia

KLASA 3b PGS:
6 godz. lekcyjna – ks. A. Szymczak, religia

KLASA 1 PSLO:
2 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 8 stycznia)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej i gr. p. M. Strukowskiej)

KLASA 2 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. M. Drobnik, historia (gr. p. M. Widźgowskiej i gr. p. M. Strukowskiej; przeniesienie z poniedziałku, 15 stycznia)
4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej i gr. p. M. Strukowskiej)
od 8 godz. lekcyjnej – wyjście (gr. human.)

KLASA 3 PSLO:

2 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (gr. p. M. Widźgowskiej i gr. p. M. Strukowskiej)
3 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie z piątku, 9 lutego)
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z piątku, 9 lutego)

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla PSSP, sala gimnastyczna godz. 13:00