Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do kl. 1 PSSP w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się we wtorek, 12 czerwca o godz. 17.00.
Nieobecność na tym spotkaniu, bez wcześniejszego poinformowania o tym szkoły, spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.
Tego dnia, w sekretariacie Szkoły będzie można zamówić mundurki oraz identyfikator.

Ponadto w sekretariacie szkoły należy złożyć:
 dwa, podpisane zdjęcia legitymacyjne ucznia,
 zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez kandydata obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówki”).