Zastępstwa na czwartek, 17 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Jolanta Babiracka, Anita Stawik, Urszula Szymańska, Sylwia Dusza-Niwińska, Anna Kukorowska, Agnieszka Maląg (od 3. lekcji), Kinga Jama (od 3. lekcji), Maciej Drobnik (od 3. lekcji), Sylwia Staszak (od 3. lekcji), Martyna Kaczmarek, Małgorzata Streb, Marta Widźgowska (lekcje 1-5)

KLASA 1a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Świergul, edukacja wczesnoszkolna
3-5 godz. lekcyjna – p. A. Świergul, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 1b PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. J. Połomka, edukacja wczesnoszkolna
4 godz. lekcyjna – p. J. Połomka, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 4a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski

KLASA 4b PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. A. Leśniewicz, informatyka
6 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbędą się w poniedziałek, 21 maja)

KLASA 4c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska, wych. fiz.
4 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, historia
5 godz. lekcyjna – ks. D. Nowak, religia

KLASA 5a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. B. Gizelska, historia
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, zajęcia komputerowe (przeniesieni z ostatniej lekcji)
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. T. Dubicka, j. polski (przeniesienie z piątku, 18 maja)
5 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska/ p. H. Gągola, wych. fiz. (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 6b PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz.
4 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska, zajęcia z wychowawcą (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 7a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
2 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, informatyka
3 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka
6 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, historia
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 7b PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie z czwartku, 24 maja; chemia odbędzie się w środę, 23 maja)
3 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7b/7c PSSP:
godz. 7:15 – odwołane

KLASA 2a PGS:
4-5 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 2c PGS:

od 3 godz. lekcyjnej – wyjście klasowe

KLASA 3a PGS: wycieczka szkolna

KLASA 3b PGS:
5-6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3c PGS:

1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Babirackiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbędą się w czwartek, 24 maja)

KLASA 1 PSLO:
4 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (przeniesienie z 6 i 7 lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (przeniesienie z 7 lekcji)
8 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się we wtorek, 15 maja)

KLASA 2 PSLO:
1 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, (uczniowie piszą zapowiedzianą pracę klasową)
2 godz. lekcyjna – p. M. Drobnik, (uczniowie piszą zapowiedzianą pracę klasową)
od 3 godz. lekcyjnej – wyjście klasowe