Zastępstwa na piątek, 18 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Sylwia Dusza-Niwińska, Urszula Szymańska, Anna Kukorowska, ks. Jacek Krzypkowski, Agnieszka Bachar, Agnieszka Leśniewicz (od 1. lekcji), Jolanta Babiracka (lekcje 1-5), Katarzyna Latos (od 6. lekcji), ks. Dawid Nowak, Łukasz Włoch (od 4. lekcji), Joanna Miłkowska (od 4. lekcji), Sonia Nowak, Joanna Zakrzewska (1. lekcja)

KLASA 2 PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 3a PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
5-7 godz. lekcyjna – p. J. Bartłomiejczak, świetlica

KLASA 3b PSSP:

6-7 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, świetlica

KLASA 3c PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4a PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4b PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka

KLASA 5b PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski
5 godz. lekcyjna – odwołane
6 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w czwartek, 17maja)
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 16 maja)

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
4 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, zajęcia komputerowe (gr. p. A. Leśniewicz)
5 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski

KLASA 7a PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. A. Bazan-Woźniak, chemia (przeniesienie z 1. lekcji)
3 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka
6 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 7b PSSP:

6 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbędą się w piątek, 25 maja)
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbędą się w czwartek, 24 maja)

KLASA 7c PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, doradztwo zawodowe (przeniesienie z poniedziałku, 23 kwietnia)
5 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, informatyka (gr. p. A. Leśniewicz)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2a PGS:

1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2b PGS:

6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Grzebyta-Kropska, j. polski
4 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, biologia (przeniesienie z czwartku, 17 maja)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej i p. Ł. Włocha)

KLASA 2b/2c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 3a PGS:
5-6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej i p. Ł. Włocha)

KLASA 3a/3b PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 3c PGS:

3 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, biologia (przeniesienie ze środy, 23 maja)
4 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. angielski (gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 1 PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane
4 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, edb (przeniesienie z czwartku, 17 maja)

KLASA 2 PSLO: wyjście gr. biol.-chem.
godz. 7:15 – p. M. Drobnik, historia (gr. human.; przeniesienie z czwartku, 17 maja)
2 godz. lekcyjna – p. M. Drobnik, historia
5 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, zastępstwo (gr. human.)

ORATORIUM: p. I. Grzeszczak, p. E. Matusiak