Zastępstwa na poniedziałek, 21 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: ks. Dawid Nowak, Maria Grzebyta-Kropska, Aleksandra Terlecka (lekcje 1-5), Beata Gizelska (lekcje 3-6), Magdalena Ławniczak (lekcje 3-6), Łukasz Włoch, Sonia Nowak, Dobrawa Drozdowska

KLASA 1b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. J. Połomka, edukacja wczesnoszkolna (gr. p. S. Nowak)

KLASA 2 PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 3b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
5-8 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, świetlica

KLASA 3c PSSP:
5-8 godz. lekcyjna – p. J. Bartłomiejczak, świetlica

KLASA 4b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. S. Nowak)
7 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski (przeniesienie z czwartku, 17 maja)

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska, wych. fiz. (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 5a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 5b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się we wtorek, 15 maja)
4 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, wych. fiz. (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 6a PSSP:
3-4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Terleckiej)
2 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)
6 godz. lekcyjna – p. J. Miłkowska, wych. fiz. (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 7b PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, j. polski

KLASA 7c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, biologia (przeniesienie z 1. lekcji)
7 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski (uczniowie piszą zapowiedzianą pracę klasową)

KLASA 7b/7c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, wych. fiz. (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 2a PGS: wycieczka klasowa

KLASA 2b PGS:
3 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zastępstwo (gr. p. B. Gizelskiej)/ p. C. Nowicka-Czerwińska, zastępstwo (gr. p. M. Ławniczak)
5 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, biologia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 3a PGS:
2 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, religia

KLASA 3a/3b PGS:
4 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zastępstwo (gr. p. B. Gizelskiej)/ p. C. Nowicka-Czerwińska, zastępstwo (gr. p. M. Ławniczak)

KLASA 3b/3c PGS:
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski
5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zajęcia z wychowawcą

KLASA 1 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 2 PSLO:
6 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka

ORATORIUM: p. E. Matusiak