Zastępstwa na środę, 13 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Joanna Bartłomiejczak, Ilona Grzeszczak, Julita Wysocka, Sonia Nowak, Joanna Miłkowska, ks. Jacek Krzypkowski, Agnieszka Maląg, Kinga Jama, Cecylia Nowicka-Czerwińska (lekcje 3-6), Paulina Madajczak

KLASY 2-3 PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. E. Matusiak, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej)
4 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 3a PSSP: wycieczka klasowa


KLASA 3b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 4a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4b PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, zastępstwo

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4b/4c PSSP:
4-6 godz. lekcyjna – p. E. Matusiak, basen (gr. p. S. Nowak)

KLASA 5a PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, przyroda (przeniesienie z czwartku, 14 czerwca)

KLASA 5b PSSP:

4-6 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, basen (gr. p. P. Madajczak)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. T. Dubicka, j. polski (przeniesienie z piątku, 15 czerwca)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 7a PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak; zajęcia odbyły się w czwartek, 7 czerwca)

KLASA 7c PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 2b PGS:
5 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, geografia
6 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z wtorku, 19 czerwca)

KLASA 2c PGS:

6 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, geografia

KLASA 2b/2c PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 3a PGS:
2 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z 1. lekcji)
4 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka (przeniesienie z 2. lekcji)

KLASA 3c PGS:
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 1 PSLO:
6 godz. lekcyjna – p. B. Gizelska, zastępstwo (gr. p. C. Nowickiej-Czerwińskiej)

KLASA 2 PSLO: wycieczka klasowa