Zastępstwa na czwartek, 14 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Paulina Madajczak, Joanna Bartłomiejczak, Ilona Grzeszczak, Julita Wysocka, Sonia Nowak, Joanna Miłkowska, ks. Jacek Krzypkowski, Agnieszka Maląg, Kinga Jama, ks. Dawid Nowak (lekcje 3-6), Magdalena Matysiak

KLASA 1a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 1b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 3a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 3b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 4a PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4b PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. Ł. Włocha, przeniesienie z piątku, 15 czerwca)

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. S. Nowak)
3 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka
5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski/ p. M. Ławniczak, j. niemiecki (przeniesienie z wtorku, 19 czerwca)

KLASA 5a PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 13 czerwca)

KLASA 5b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, zajęcia techniczne (gr. p. P. Madajczak)
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 6a PSSP:

6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 6b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 7a PSSP:
godz. 7:15 – odwołane
2 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski
3 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. P. Madajczak i gr. p. J. Babirackiej)

KLASA 7b PSSP:

6-7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7c PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, biologia (przeniesienie z piątku, 15 czerwca)
5 godz. lekcyjna – p. T. Dubicka, zastępstwo (gr. p. P. Madajczak)
6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2a PGS:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej; zajęcia odbyły się w poniedziałek, 11 czerwca)
3 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z poniedziałku, 18 czerwca)
6 godz. lekcyjna – p. A. Leśniewicz, matematyka
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2b PGS:
3 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 2c PGS:

5 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. J. Miłkowskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:

1 godz. lekcyjna – odwołane
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie ze środy, 20 czerwca)

KLASA 3b PGS:

4 godz. lekcyjna – B. Gizelska, religia

KLASY 3 PGS:
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 2 PSLO: wycieczka klasowa

ORATORIUM: p. E. Matusiak