Zastępstwa na piątek, 15 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Paulina Madajczak, Joanna Bartłomiejczak, Ilona Grzeszczak, Julita Wysocka, Sonia Nowak, Joanna Miłkowska, ks. Jacek Krzypkowski, Dobrawa Drozdowska, Agnieszka Maląg, Małgorzata Matwijów, Henryk Gągola (3. lekcja), Maciej Drobnik (lekcje 4-5)

KLASA 3a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 3b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 3c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
świetlica – p. E. Matusiak

KLASA 4a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. M. Czajka, religia
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)
4 godz. lekcyjna – A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Czajka, religia
5 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 5b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. T. Dubicka, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 5a/5b PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. B. Gizelska, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 6a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, przyroda
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 13 czerwca)

KLASA 6b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 7a PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. J. Babiracka, j. angielski (przeniesienie z czwartku, 14 czerwca)

KLASA 7b PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. B. Gizelska, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów)
3 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej i p. H. Gągoli)
5 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 7c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, zastępstwo (gr. p. J. Miłkowskiej i p. H. Gągoli)
6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w czwartek, 14 czerwca)

KLASA 2a PGS:

4 godz. lekcyjna – p. A. Leśniewicz, geografia

KLASA 2b PGS:
2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 2c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski (przeniesienie z 6. lekcji)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 2b/2c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 3a PGS:
5-6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 3c PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 1 PSLO: wycieczka klasowa