Zastępstwa na środę, 12 września

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Joanna Miłkowska (lekcje 3-6), Kinga Paul-Wiciak (lekcje 3-6), Arleta Lehwark (lekcje 1-4), Sylwia Dusza-Niwińska

KLASA 4a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, j. polski

KLASA 4b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz.

KLASA 4c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski

KLASA 5c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, wych. fiz. (gr. p. K. Paul-Wiciak)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia i społeczeństwo (przeniesienie z poniedziałku, 17 września)

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, zajęcia z wychowawcą
4 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, warsztaty (sala 306)
5 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, warsztaty (sala 306)
6 godz. lekcyjna – p. A. Bachar, warsztaty

KLASA 7b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się we wtorek, 11 września)
3-6 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 3a PGS:

4 godz. lekcyjna – p. M. Grzebyta-Kropska, j. polski
5 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, wos (przeniesienie z ostatniej lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. M. Grzebyta-Kropska, j. polski

KLASA 3b PGS:
4 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia
5 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia
6 godz. lekcyjna – p. K. Latos, wos

KLASA 3c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski
5-6 godz. lekcyjna – wyjście klasowe