Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe odbywać się będą według harmonogramu –> TUTAJ

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych dostępne –> TUTAJ

Regulaminy wojewódzkich konkursów  j. polskiego oraz matematyki dostępne –> TUTAJ

Każdy uczestnik Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych obowiązkowo musi dostarczyć uzupełnione i podpisane przez rodziców poniższe dokumenty:

załącznik_1_karta_zgloszenia

załącznik_1a_oswiadczenie_rodzica

załącznik_1b_zgoda_rodzica