Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Skład Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu:
Przewodniczący – Krzysztof Sabiniewicz (3A PGS)
Zastępca Przewodniczącego – Hanna Płuciennik (3B PGS, 2A PSSP) 
Skarbnik – Piotr Maciejewski (2A PSSP, 6B PSSP, 8B PSSP)
Sekretarz – Patrycja Owczarzak (4A PSSP)
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu:
Hanna Drzewiecka (3 PSLO)
Grażyna Krysztofiak (5B PSSP)
Anita Nowak (2A PSSP)
 
W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich (RR ZSS) w Poznaniu wchodzą członkowie wszystkich trójek klasowych ZSS.