Zastępstwa na czwartek, 6 grudnia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Joanna Miłkowska, Joanna Połomka, Anna Świerczyńska, Kinga Paul-Wiciak, Łukasz Włoch (lekcje 1-7), Henryk Gągola (od 2. lekcji), Katarzyna Latos (od 5. lekcji), Magdalena Matysiak, Magdalena Sobczak

KLASA 1b PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:
świetlica – p. M. Kaczmarek

KLASA 4a PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka

KLASA 5b PSSP:
3 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, wych. fiz.
5 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 5c PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, przyroda (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 6b PSSP:

7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7a PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 5 grudnia)

KLASA 7b PSSP:

8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. J. Miłkowskiej)

KLASA 8a PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka
5 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z wtorku, 11 grudnia)

KLASA 3a PGS:
3 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 3b/3c PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 1 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, wok
6 godz. lekcyjna – odwołane
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 2 PSLO:
6 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, historia (gr. human.)
7 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, wos (gr. human.)
8 godz. lekcyjna – odwołane