Zastępstwa na czwartek, 3 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Arleta Lehwark (lekcje 1-5), Joanna Zakrzewska (lekcje 2-5), Magdalena Sobczak, Wojciech Niklaus

KLASA 1b PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 3 PSSP:
2-3 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski
4-5 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 4a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 5b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 5c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka

KLASA 6a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 7b PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 8c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w poniedziałek, 17 grudnia)

KLASA 3 PSLO:
1-5 godz. lekcyjna – PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY