Zastępstwa na piątek, 4 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Magdalena Sobczak, Henryk Gągola, Karina Czarnecka

KLASA 1b PSSP:
1-3 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, basen
4-5 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 6a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w poniedziałek, 17 grudnia)

KLASA 7b PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Czarneckiej)

KLASA 8a PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, informatyka (gr. p. K. Czarneckiej)

KLASA 8b PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, informatyka (gr. p. K. Czarneckiej)
5 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, informatyka (gr. p. K. Czarneckiej)

KLASA 8c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Bachar, informatyka (gr. p. K. Czarneckiej)
3 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, informatyka (gr. p. K. Czarneckiej)

KLASA 3a PGS:
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. H. Gągoli)

KLASA 1 PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Czarneckiej)
6 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji gr. p. M. Widźgowskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Czarneckiej)

KLASA 3 PSLO:
1-5 godz. lekcyjna – PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY