Zastępstwa na poniedziałek, 7 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Magdalena Sobczak, Henryk Gągola, Agnieszka Maląg (od 6. lekcji), Sylwia Dusza-Niwińska, Zuzanna Piechota

KLASA 1a PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. E. Pietrzak, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 1b PSSP:
1-3 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna
4 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja informatyczna

KLASA 2a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Świergul, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 2b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 3 PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 6a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, przyroda

KLASA 6b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z wtorku, 8 stycznia)

KLASA 7a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, biologia
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)

KLASA 8a PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji gr. p. K. Cześniuk)

KLASA 8b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, edb

KLASA 8c PSSP:

6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b PGS:

7 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski

KLASA 3c PGS:

6 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia

KLASA 2 PSLO:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. H. Gągoli)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human.)

KLASA 3 PSLO:

1-4 godz. lekcyjna – PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
od godz. 11:00, uczniowie, którzy szybciej skończyli pracę z arkuszem udają się do s. 306 – p. P. Madajczak)