Zastępstwa na środę, 9 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Magdalena Sobczak, Agnieszka Maląg (lekcje 1-5), Anita Stawik-Szablewska (lekcje 1-5)

KLASA 1a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. P. Z. Piechoty)

KLASA 1b PSSP:

1-3 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna
4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. P. Z. Piechoty)

KLASA 5a PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, geografia (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)

KLASA 8a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 8b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, geografia

KLASA 3c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski

KLASA 1 PSLO:

1-5 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 2 PSLO:

4 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, zastępstwo (gr. human.)