Zastępstwa na czwartek, 10 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Arleta Lehwark, Zuzanna Piechota, Sylwia Staszak (od 4. lekcji), Ewa Dojaś-Łukomska (lekcje 4-5), Anita Stawik-Szablewska (od 4. lekcji), Agnieszka Maląg (od 4. lekcji), Katarzyna Latos (lekcje 4-6), Henryk Gągola (lekcje 1-5), Stanisława Jonczyk (2. lekcja), Agata Świergul, Hanna Piasecka

KLASA 2a PSSP:

1-5 godz. lekcyjna – p. E. Matusiak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 3 PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 4a PSSP:

5 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, wych. fiz.

KLASA 4b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wych. fiz.

KLASA 5a PSSP:

7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5b PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, j. polski (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
5 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka

KLASA 6a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wych. fiz. (gr. p. H. Gągoli)

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, religia
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7b PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch/ p. W. Niklaus, wych. fiz. (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 8a PSSP:

od 4 godz. lekcyjnej – wyjście klasowe

KLASA 8c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
4 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:

4-5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski (gr. p. H. Piaseckiej)

KLASA 3b PGS:
4 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski

KLASA 3c PGS:
6 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski

KLASA 3b/3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski (gr. p. H. Piaseckiej)

KLASA 1 PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. H. Piaseckiej)
5 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 2 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, zastępstwo (gr. p. H. Piaseckiej)
6 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, zastępstwo (gr. human.)

KLASA 3 PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, zastępstwo (gr. mat.-fiz.)