Zastępstwa na piątek, 11 stycznia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Zuzanna Piechota, Grażyna Tarnowska (od 5. lekcji), Agnieszka Maląg (od 4. lekcji), Katarzyna Rozala-Stępniak (od 4. lekcji), Marta Widźgowska, Stanisława Jonczyk, Agata Świergul, Katarzyna Sokołowska, Marta Strukowska

KLASA 2a PSSP:

1-2 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, edukacja wczesnoszkolna
3 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 2b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 3 PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, edukacja językowa (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 4c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 5a/5b/5c PSSP:

7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, j. polski
5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz.

KLASA 6b PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski

KLASA 7a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. niemiecki

KLASA 7b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Bachar, chemia

KLASA 8c PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:
3-4 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, fizyka (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)

KLASA 3b/3c PGS:
5-6 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Strukowskiej)

KLASA 3c PGS:
1 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, fizyka (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
4 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia

KLASA 1 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j.angielski
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 2 PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)
od 4. godz. lekcyjnej – wyjście (gr. biol.-chem.)
4 godz. lekcyjna – p. K. Latos, wos (przeniesienie z 6. lekcji)
5-7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. mat.-fiz.)

KLASA 3 PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
3 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, zastępstwo (gr. mat.-fiz.)
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human. i mat.-fiz.)