Zastępstwa na piątek, 15 marca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Agata Świergul, Martyna Kaczmarek, Magdalena Sobczak, Sylwia Dusza-Niwińska, Katarzyna Rozala-Stępniak, Anita Stawik-Szablewska, Urszula Szymańska, Angelika Ostrowska-Stroiwąs

KLASA 1b PSSP:
1-3 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, basen
4-5 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2a PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:

3-5 godz. lekcyjna – p. J. Połomka, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 4a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, j. polski

KLASA 4b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, plastyka

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 5b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, matematyka

KLASA 6a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski (gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. P. Madajczak przeniesienie z 1. lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. A. Terlecka przeniesienie z 1. lekcji)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia
6 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)

KLASA 7b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, doradztwo zawodowe
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 8a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 8b PSSP:

8 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 13 marca)

KLASA 8c PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:
6 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia

KLASA 1 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, edb

KLASA 2 PSLO:
4 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (gr. biol.-chem. i mat.fiz.)/ p. K. Latos, historia (gr. human. przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, matematyka (gr. mat.-fiz.)

KLASA 3 PSLO: wyjście gr. human.
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. mat.-fiz.)

Od 5 godz. lekcyjnej zajęcia z s. 117 są przeniesione:
5l. – kl. 6a PSSP do s. 103
6l. – kl. 1 PSLO do s. 1
7l. – kl. 7a PSSP do s. 104
8l. – 8b PSSP do s. 118