Zastępstwa na poniedziałek, 18 marca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Sylwia Dusza-Niwińska, Martyna Kaczmarek, Agnieszka Maląg (6. lekcja), Magdalena Ławniczak (lekcje 1-4), Małgorzata Matwijów (lekcje 1-4), Martyna Salamon (lekcje 1-4), Marta Widźgowska (lekcje 4-5), Lidia Cieśla-Bąkiewicz, Kinga Paul-Wiciak, ks. Dawid Nowak, ks. Jacek Krzypkowski, Marta Widźgowska, Katarzyna Sokołowska

KLASY 1-6 PSSP: rekolekcje wielkopostne w szkole

KLASA 4c PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. S. Staszak
3 godz. lekcyjna – p. M. Czajka
4-5 godz. lekcyjna – p. S. Staszak

KLASY 7 PSSP: rekolekcje wielkopostne w Zaborówcu

KLASY 8 PSSP: rekolekcje wielkopostne w szkole

KLASA 3a PGS:
2 godz. lekcyjna – p. H. Piasecka, zastępstwo (gr. p. M. Ławniczak, gr. p. M. Salamon i gr. p. M. Matwijów)
5 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski (przeniesienie z 6. lekcji)
7-8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b PGS:
3 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia

KLASA 3c PGS:
5 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
6 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia

KLASA 3b/3c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. niemiecki (gr. p. M. Ławniczak)/p. H. Piasecka, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 1 PSLO:
1 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. niemiecki (gr. p. M. Ławniczak)
3 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka (przeniesienie z wtorku, 19 marca)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 2 PSLO:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak)
3 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. niemiecki (gr. M. Ławniczak)
4 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 3 PSLO:

5-6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane