Zastępstwa na środę, 3 kwietnia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Henryk Gągola, Agnieszka Maląg, Anna Kukorowska, Anna Świerczyńska, Małgorzata Matwijów, Kinga Paul-Wiciak, Joanna Zakrzewska

KLASA 3 PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, edukacja wczesnoszkolna
3-5 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, basen

KLASA 5a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 5b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, zastępstwo (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 5c PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. M. Salamon, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 6a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wych. fiz. (gr. p. H. Gągoli)

KLASY 6a/6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 7a PSSP:
godz. 7:15 – odwołane

KLASA 7b PSSP:
3 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, religia

KLASY 7 PSSP i 3 PGS:
4 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska (gr. p. H. Gągoli)/p. A. Stawik-Szablewska (gr. p. K. Paul-Wiciak), alternatywa
5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak (gr. p. H. Gągoli)/p. I. Gajewicz (gr. p. K. Paul-Wiciak), alternatywa
6 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz (gr. p. H. Gągoli)/p. M. Widźgowska (gr. p. K. Paul-Wiciak), alternatywa

KLASA 8a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w czwartek, 28 marca)
2 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, j. polski
3 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 8b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z piątku, 5 kwietnia)
5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)

KLASY 8b/8c PSSP:
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. H. Gągoli)

KLASA 1 PSLO: wycieczka klasowa

KLASA 2 PSLO:
godz. 7:15 – odwołane
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (przeniesienie z 1. lekcji)
4 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, geografia (gr. human.)
6-7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human.)

KLASA 3 PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human.)
4 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski
7 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. francuski (gr. p. M. Matwijów)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)