Zastępstwa na wtorek, 16 kwietnia

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Agnieszka Maląg, ks. Jacek Krzypkowski, Marta Widźgowska, Katarzyna Rozala-Stępniak, Wojciech Niklaus, Irmina Gajewicz, Zuzanna Piechota, Kinga Jama, Anita Stawik-Szablewska (lekcje 1-4), Martyna Salamon (lekcje 1-4), Paulina Madajczak (lekcje 1-4), Sylwia Staszak (lekcje 1-4)

KLASA 3a PGS:
5 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z czwartku, 25 kwietnia)

KLASA 3b PGS:
2 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, geografia (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, edb (przeniesienie z 1. lekcji)
4 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie ze środy, 17 kwietnia)

KLASA 1 PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. A. Baranowska, matematyka
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 2 PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, geografia (gr. human.; uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, zajęcia z wychowawcą (przeniesienie z ostatniej lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, zastępstwo (gr. human.)

KLASA 3 PSLO: wyjazd na rekolekcje

KLASY 8 PSSP – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
KLASY 1-7 PSSP – dzień wolny od zajęć dydaktycznych