Zastępstwa na poniedziałek, 6 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Kinga Paul-Wiciak, Katarzyna Rozala-Stępniak (lekcje 1-5), Grażyna Tarnowska (lekcje 1-5), Anna Świerczyńska (od 6. lekcji), Marta Widźgowska (od 6. lekcji), Henryk Gągola, Katarzyna Latos, Stanisława Jonczyk

KLASA 4c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. K. Paul-Wiciak)

KLASA 7b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia

KLASA 8a PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 8b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – ks. D. Nowak, religia (przeniesienie z 2. lekcji)

KLASA 8c PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie piątku, 5 kwietnia)

KLASA 3b PGS:
5 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, zajęcia techniczne (przeniesienie z czwartku, 9 maja)

KLASA 3b/3c PGS:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASY 1-2 PSLO – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
KLASA 3 PSLO – EGZAMIN MATURALNY