Zastępstwa na piątek, 17 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Marta Widźgowska, Agnieszka Maląg, Anita Stawik-Szablewska, Sylwia Staszak (5. lekcja)

KLASA 4c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, matematyka

KLASA 6a PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (przeniesienie z 1 lekcji gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 7a PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z piątku, 24 maja)
3 godz. lekcyjna – p. K. Sokołowska, j. polski (przeniesienie z 2. lekcji)

KLASA 7b PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 8a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8b PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 15 maja)
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 8c PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:
6 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 3c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 1 PSLO:

2 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka
5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)

KLASA 2 PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Widźgowskiej)