Zastępstwa na poniedziałek, 20 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Katarzyna Latos, Katarzyna Rozala-Stępniak, ks. Arkadiusz Szymczak, Magdalena Matysiak (lekcje 1-5), Grażyna Tarnowska (lekcje 1-5), Anna Świerczyńska (od 6. lekcji), Kinga Jama (od 6. lekcji), Kinga Paul-Wiciak, Marta Widźgowska, Stanisława Jonczyk, Hanna Piasecka, Magdalena Ławniczak (lekcje 4-6), Martyna Salamon (lekcje 4-6), Wojciech Niklaus

KLASA 4a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 4b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 4c PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, zajęcia z wychowawcą
2 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. K. Paul-Wiciak)

KLASA 5b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (cała klasa, gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs przeniesienie z wtorku, 21 maja)

KLASA 5c PSSP:

3 godz. lekcyjna – p. K. Lorek-Woźniak, matematyka
5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. niemiecki (gr. p. M. Ławniczak i gr. p. M. Salamon)

KLASA 7a PSSP:
7 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 7b PSSP:

1 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)
2 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z wtorku, 21 maja)

KLASA 8a PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia

KLASA 8b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
4-6 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 3a PGS:
2 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski (gr. p. H. Piaseckiej)

KLASA 3b PGS:
5 godz. lekcyjna – p. K. Jama, zajęcia z pedagogiem szkolnym

KLASA 3c PGS:

2 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, zajęcia techniczne (przeniesienie z czwartku, 23 maja)

KLASA 3b/3c PGS:
4 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski (gr. p. H. Piaseckiej)/p. A. Kukorowska, j. niemiecki (gr. p. M. Salamon)/ks. D. Nowak, j. niemiecki (gr. p. M. Ławniczak)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 1 PSLO: wycieczka klasowa

KLASA 2 PSLO:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak)
3 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. francuski (gr. p. H. Piaseckiej)
4 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (gr. p. M. Widźgowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (gr. biol.-chem.)
5-6 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, fizyka (gr. mat.-fiz.; uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. mat.-fiz.)
7 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, historia (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)/odwołane (gr. mat.-fiz.)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human. i gr. mat.-fiz.)