Zastępstwa na poniedziałek, 27 maja

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Kinga Paul-Wiciak, ks. Jacek Krzypkowski, Henryk Gągola (od 3. lekcji), Sonia Nowak (5. lekcja), Wojciech Niklaus (2. lekcja), Sylwia Dusza-Niwińska, Elżbieta Pietrzak

KLASA 1a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. Z. Piechota, j. angielski
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, edukacja wczesnoszkolna
3-4 godz. lekcyjna – p. A. Świergul, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 4a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wych. fiz. (cała klasa)

KLASA 4b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz (gr. p. W. Niklausa)
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (cała klasa)

KLASA 5a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. G. Tarnowska, biologia

KLASA 6a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 6b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z wtorku, 28 maja)

KLASA 7a PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
6 godz. lekcyjna – p. W. Niklaus, wych. fiz.

KLASA 7b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8a PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie ze środy, 29 maja)
6 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk/p. P. Madajczak, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 8b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w piątek, 24 maja)
3 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski

KLASA 8c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski (przeniesienie z wtorku, 28 maja)
6 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. niemiecki (przeniesienie z wtorku, 28 maja)

KLASA 2 PSLO:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak)