Zastępstwa na poniedziałek, 3 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Katarzyna Sokołowska, Aleksandra Terlecka, Sonia Nowak, Martyna Salamon, ks. Jacek Krzypkowski, Łukasz Włoch, Magdalena Matysiak, ks. Dawid Nowak, Anita Stawik-Szablewska, Kinga Paul-Wiciak (lekcje 1-6), Wojtek Niklaus (lekcje 1-6), Henryk Gagola (lekcje 1-6), Sylwia Staszak (lekcje 3-5), Kinga Olejniczak (lekcje 3-5), Anna Świerczyńska (4. lekcja), Magdalena Ławniczak (lekcje 1-3), Paulina Madajczak (lekcje 1-3)

KLASA 4a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
3 godz. lekcyjna – p. M. Czajka, religia
5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, zastępstwo

KLASA 4b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 4c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
4 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, matematyka
5 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, zastępstwo

KLASA 5a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, j. francuski
4 godz. lekcyjna – p. L. Cieśla-Bąkiewicz, historia
5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. niemiecki (gr. p. M. Salamon)
6-7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Terleckiej i p. S. Nowak)

KLASA 6a PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (przeniesienie z wtorku, 4 czerwca gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z 1. lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, historia
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 29 maja)

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 29 maja)
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej i p. P. Madajczak)
3 godz. lekcyjna – p. Z. Piechota, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej i p. P. Madajczak)
5 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Salamon)

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs)
4 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
6 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, zastępstwo
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Ł. Włocha)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 7b PSSP:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Ł. Włocha i p. W. Niklausa)

KLASA 8a PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z czwartku, 13 czerwca)
6 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, edb

KLASA 8b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie z piątku, 14 czerwca)
4 godz. lekcyjna – p. K. Latos, zastępstwo
5 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 3a PGS:

2 godz. lekcyjna – p. H. Piasecka, zastępstwo (gr. p. M. Salamon)/ p. M. Matwijów, zastępstwo (gr. p. M. Ławniczak)
5 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, zastępstwo

KLASA 3b/3c PGS:

4 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. niemiecki (gr. p. M. Salamon)

KLASA 3c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. K. Lorek-Woźniak, matematyka (przeniesienie z 1. lekcji)
7 godz. lekcyjna – p G. Tarnowska, biologia (przeniesienie z 2. lekcji)

KLASA 1 PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Salamon i p. M. Ławniczak)
3 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, j. polski

KLASA 2 PSLO:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak i p. H. Gągoli)
3 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Salamon i p. M. Ławniczak)
4 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. A. Świerczyńskiej)


Oratorium jest w świetlicach klas 1-3 PSSP.
Dzień sportu kl. 1-3 PSSP lekcje 1-6.
Dzień Europejski kl. 4-8 PSSP lekcje 1-3.