Zastępstwa na wtorek, 4 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Katarzyna Sokołowska, Aleksandra Terlecka, Sonia Nowak, Martyna Salamon, ks. Jacek Krzypkowski, Łukasz Włoch, Magdalena Matysiak, ks. Dawid Nowak, Anita Stawik-Szablewska, Ewa Dojaś-Łukomska, Katarzyna Rozala-Stępniak, Marta Kobierska, Kinga Jama (lekcje 1-5)

KLASA 2b PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, edukacja informatyczna (gr. p. S. Nowak)

KLASA 4a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka
2 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zastępstwo (gr. p. M. Salamon)

KLASA 4b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, matematyka (uczniowie piszą zapowiedziany sprawdzian)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Kobierskiej)

KLASY 4-5 PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)
5 godz. lekcyjna – p. S. Dusza-Niwińska, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)
6 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 6a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Ostrowskiej-Stroiwąs; zajęcia odbyły się w poniedziałek, 3 czerwca)

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Matuszczak, muzyka
2 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia

KLASA 7a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Ł. Włocha)/ odwołane (gr. W. Niklausa; zajęcia odbyły się w czwartek, 30 maja)
2 godz. lekcyjna – odwołane
3-4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)
5 godz. lekcyjna – p. K. Czarnecka, informatyka (gr. p. M. Kobierskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Salamon)

KLASA 7b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski
4 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski (uczniowie piszą zapowiedzianą kartkówkę z chemii)

KLASA 8a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
3-5 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, basen
7 godz. lekcyjna – odwołane
8 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 29 maja)

KLASA 8b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8c PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 29 maja)

KLASA 3a PGS:

2 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (przeniesienie z 1. lekcji)
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b PGS:
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, edb (przeniesienie z 1. lekcji)

KLASA 1 PSLO:

2 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, zajęcia z wychowawcą (przeniesienie z ostatniej lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. A. Kukorowska, zastępstwo (gr. mat.-fiz. i biol.-chem.)
7 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. biol.-chem.)

Oratorium jest w świetlicach klas 1-3 PSSP.