Zastępstwa na środę, 5 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Aleksandra Terlecka, Sonia Nowak, Martyna Salamon, ks. Jacek Krzypkowski, Łukasz Włoch, Magdalena Matysiak, ks. Dawid Nowak, Anita Stawik-Szablewska, Anna Sierszyńska, Anna Świerczyńska, Marta Widźgowska (lekcje 1-4), Sylwia Staszak (lekcje 1-4), Małgorzata Matwijów (lekcje 1-4), Marta Kobierska (lekcje 1-4), Magdalena Ławniczak, Paulina Madajczak

KLASA 4a PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 4b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 4c PSSP:
1-4 godz. lekcyjna – wyjście klasowe
5 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. S. Nowak)
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Matysiak)

KLASA 5a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 5c PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 6a PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. M. Salamon i gr. p. M. Matwijów)
3 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, przyroda (gr. p. A. Terleckiej i gr. p. P. Madajczak)
4 godz. lekcyjna – p. K. Sokołowska, j. polski

KLASA 7a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Terleckiej)

KLASY 7b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASY 7 PSSP i 3 PGS:
4 godz. lekcyjna – p. A. Matuszczak, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)
5 godz. lekcyjna – p. U. Szymańska, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)
6 godz. lekcyjna – p. A. Matuszczak, alternatywa (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 8a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, wych. fiz. (gr. p. M. Matwijów i gr. p. M. Ławniczak)
6 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski
7-8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 8b PSSP: wycieczka klasowa

KLASA 8c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)
6 godz. lekcyjna – p. K. Jama, zajęcia z wychowawcą (gr. p. A. Terleckiej i gr. p. P. Madajczak)

KLASA 3a PGS:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 20 lutego)

KLASA 3c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. K. Latos, wos

KLASA 1 PSLO:
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 2 PSLO:
godz. 7:15 – odwołane (gr. p. H. Gągoli)
1-2 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej i gr. p. M. Widźgowskiej)
5 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, matematyka

Oratorium jest w świetlicach klas 1-3 PSSP.