Zastępstwa na czwartek, 6 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Anna Sierszyńska, Anna Świerczyńska, Lidia Cieśla-Bąkiewicz (lekcje 1-5), Grażyna Tarnowska, Marta Strukowska, Wojciech Niklaus, Elżbieta Matusiak

KLASA 2a PSSP:
6-8 godz. lekcyjna – p. A. Świergul, świetlica

KLASA 4a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)
2 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, technika

KLASA 5a PSSP:
1 godz. lekcyjna – p. A. Matuszczak, muzyka
5 godz. lekcyjna – p. S. Staszak, j. polski (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 5b PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane
3 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, zajęcia z wychowawcą (przeniesienie z 5. lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 5c PSSP:

2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (cała klasa; przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 6a PSSP: wycieczka szkolna

KLASA 6b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Sierszyńskiej)
2 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, matematyka
3 godz. lekcyjna – p. K. Sokołowska, j. polski

KLASA 7a PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w piątek, 31 maja)

KLASA 7b PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 8a PSSP:
8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS:
3 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, j. polski (przeniesienie z 1. lekcji)
7 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się we wtorek, 28 maja)

KLASA 3b PGS:
5 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, zajęcia techniczne

KLASA 3b/3c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej i p. M. Strukowskiej)

KLASA 1 PSLO:
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. A. Świerczyńskiej; zajęcia odbyły się w czwartek, 30 maja)

KLASA 2 PSLO:
7 godz. lekcyjna – p. K. Latos, biologia (gr. biol.-chem.)

Dzień Dziecka dla klas 1-3 PSSP lekcje 1-3 oraz dla 4 PSSP lekcje 4-6.