Zastępstwa na poniedziałek, 10 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Grażyna Tarnowska, Elżbieta Matusiak, Katarzyna Cześniuk, ks. Dawid Nowak, Ewa Dojaś-Łukomska

KLASA 2a PSSP:
5-8 godz. lekcyjna – p. A. Świergul , świetlica

KLASA 4a PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. K. Lorek-Woźniak, matematyka

KLASA 6a PSSP:

4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski (gr. p. K. Cześniuk)

KLASA 7b PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. K. Cześniuk)

KLASA 8a PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Cześniuk)

KLASA 8b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w piątek, 7 czerwca)
2 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z piątku, 14 czerwca)
6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 8c PSSP:

8 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3a PGS: wyjście klasowe

KLASA 3b PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b/3c PGS:
8 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Cześniuk)

KLASA 3c PGS:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia

KLASA 1 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska /p. M. Widźgowska, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 2 PSLO:
5-6 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, biologia (gr. p. biol.-chem.)
7 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, chemia (gr. p. biol.-chem.)