Zastępstwa na środę, 12 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Alicja Matuszczak, Sylwia Staszak, Anna Kukorowska, Stanisława Jonczyk, Grażyna Tarnowska, Aleksandra Terlecka (lekcje 3-6), ks. Jacek Krzypkowski (lekcje 3-6), Anita Stawik-Szablewska (lekcje 3-5), Agnieszka Maląg (lekcje 3-5), Kinga Jama, Joanna Zakrzewska, Joanna Połomka, Elżbieta Pietrzak, Ewa Dojaś-Łukomska (od 7. lekcji)

KLASA 1a PSSP:
1-3 godz. lekcyjna – p. K. Pawlak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:
6-8 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, świetlica

KLASA 3 PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, edukacja wczesnoszkolna
3-5 godz. lekcyjna – p. J. Wysocka, basen

KLASA 4a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski

KLASA 4b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, zastępstwo

KLASA 4c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. U. Szymańska, plastyka

KLASA 5a PSSP:
3-6 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 5b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
2 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, historia

KLASA 5c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. K. Olejniczak, historia
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)
4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, religia
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka (przeniesienie z wtorku, 11 czerwca)

KLASA 8a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. Anita Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z 1. lekcji)
4 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak/ p. K. Cześniuk, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski
6 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, zastępstwo

KLASA 8b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z poniedziałki, 17 czerwca)

KLASA 8c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, chemia (przeniesienie z poniedziałki, 17 czerwca)
5-6 godz. lekcyjna – p. P. Madajczak, j. angielski (gr. p. A. Terleckiej)

KLASA 3b PGS:
godz. 7:15 – odwołane
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w piątek, 15 lutego)

KLASA 3c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz.
7 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 1 PSLO:

1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. K. Paul-Wiciak; zajęcia odbyły się w piątek, 7 czerwca)
3 godz. lekcyjna – ks. D. Nowak, religia (przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, j. angielski (przeniesienie z ostatniej lekcji gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 2 PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska/ p. A. Świerczyńska, j. angielski (przeniesienie z piątku, 14 czerwca)
4 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, zastępstwo (gr. biol.-chem. i human.)
6-7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. human. i mat.-fiz.)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. biol.-chem.)