Zastępstwa na czwartek, 13 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Alicja Matuszczak, Grażyna Tarnowska, Joanna Połomka, Katarzyna Rozala-Stępniak, Katarzyna Latos, Elżbieta Pietrzak, Ewa Dojaś-Łukomska (lekcje 2-4), Paulina Madajczak

KLASA 1a PSSP:
1-3 godz. lekcyjna – p. I. Grzeszczak, edukacja wczesnoszkolna
4 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, j. angielski
5 godz. lekcyjna – p. K. Pawlak, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 2b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, edukacja wczesnoszkolna
6-7 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, świetlica

KLASA 3 PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. J. Zakrzewska, edukacja wczesnoszkolna

KLASA 5b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, zajęcia z wychowawcą (przeniesienie z 5. lekcji)
5 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 5c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz.

KLASA 6a PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 6b PSSP:
6 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 7a PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. A. Stawik-Szablewska, historia (przeniesienie z ostatniej lekcji)

KLASA 7b PSSP:
3-4 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)

KLASA 8a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 8b PSSP:
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 8c PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, j. angielski (gr. p. P. Madajczak)
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 3b PGS:
3 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, religia
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 3c PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka (przeniesienie z piątku, 14 czerwca)

KLASA 1 PSLO: wycieczka klasowa

KLASA 2 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. K. Lorek-Woźniak, matematyka
6 godz. lekcyjna – p. K. Paul-Wiciak, wych. fiz. (gr. p. K. Paul-Wiciak przeniesienie z ostatniej lekcji)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. biol.-chem., gr. human. i gr. mat.-fiz.)