Zastępstwa na piątek, 14 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Grażyna Tarnowska, Joanna Połomka, Alicja Matuszczak, Katarzyna Rozala-Stępniak, Katarzyna Latos, Wojciech Niklaus (od 3. lekcji), Agnieszka Maląg (od 3. lekcji), Łukasz Włoch (od 5. lekcji), Magdalena Matysiak, Małgorzata Matwijów (od 7. lekcji)

KLASA 2b PSSP:
6-8 godz. lekcyjna – p. M. Kaczmarek, świetlica

KLASA 4b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. Ł. Włoch, wych. fiz. (gr. p. W. Niklausa)

KLASA 5a PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. K. Paul-Wiciak)

KLASA 5b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. W. Nikausa)

KLASA 5a/5b PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Ł. Włocha)

KLASA 5c PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, matematyka
5 godz. Lekcyjna – p. M. Ławniczak, zajęcia z wychowawcą (gr. p. Ł. Włocha i gr. p .W. Niklausa)

KLASA 7a PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. M. Matwijów)

KLASA 8b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane
2 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w poniedziałek, 10 czerwca)

KLASA 8c PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w poniedziałek, 3 czerwca)
2 godz. lekcyjna – p. K. Jama, zajęcia z wychowawcą
od 3 godz. lekcyjnej – wyjście klasowe

KLASA 3a PGS:
od 6 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 3b PGS:
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 3c PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w czwartek, 13 czerwca)
4 godz. lekcyjna – p. H. Gągola, edb (przeniesienie z wtorku, 18 czerwca)
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 1 PSLO: wycieczka szkolna

KLASA 2 PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w środę, 12 czerwca)
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, tiwnf (przeniesienie z ostatniej lekcji)
5 godz. lekcyjna – odwołane (gr. mat.-fiz.)
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. mat.-fiz.; zajęcia odbędą się w poniedziałek, 17 czerwca)
5-6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. biol.-chem. i gr. human.)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. biol.-chem.)