Zastępstwa na wtorek, 18 czerwca

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Joanna Połomka, Kinga Paul-Wiciak (lekcje 1-6), Henryk Gągola (lekcje 1-6), Łukasz Włoch (lekcje 1-6), Wojciech Niklaus (lekcje 1-6)

KLASA 2b PSSP:
od 5 godz. lekcyjnej – p. M. Kaczmarek, świetlica

KLASA 4a PSSP:
4-6 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zajęcia z wychowawcą

KLASA 4b PSSP:
4-6 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, zajęcia z wychowawcą

KLASA 4c PSSP:

4-6 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, zajęcia z wychowawcą

KLASA 5a PSSP:
4-5 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, zajęcia z wychowawcą

KLASA 5b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, religia
4-5 godz. lekcyjna – p. M. Matysiak, zajęcia z wychowawcą

KLASA 5c PSSP:
4-5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, zajęcia z wychowawcą

KLASA 6a PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – p. A. Ostrowska-Stroiwąs, dzień sportu

KLASA 6b PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – p. K. Cześniuk, dzień sportu

KLASA 7a PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – p. A. Baranowska, dzień sportu

KLASA 7b PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – ks. J. Krzypkowski, dzień sportu

KLASA 8a/8b PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – p. I. Gajewicz, dzień sportu

KLASA 8c PSSP:
1-5 godz. lekcyjna – p. A. Świerczyńska, dzień sportu

KLASY 5-8 PSSP:
od 6 godz. lekcyjnej – odwołane

KLASA 3a PGS:
3 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, edb

KLASA 3b PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane
4 godz. lekcyjna – p. E. Dojaś-Łukomska, religia

KLASA 3c PGS:
1 godz. lekcyjna – odwołane (zajęcia odbyły się w piątek, 14 czerwca)

KLASA 3b/3c PGS:
3 godz. lekcyjna – p. M. Strukowska, j. angielski (gr. p. A. Świerczyńskiej)

KLASA 2 PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowska, j. angielski (gr. p. A. Świerczyńskiej)

Dzień Sportu dla klas 6-8 PSSP.