Postępowanie ofertowe 1/2019

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu działając z upoważnienia Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko ogłasza dn. 12 kwietnia 2019 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”

Termin złożenia ofert: do 30 kwietnia  2019 r., do godz. 23.59.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2020 r.

Zapytanie ofertowe wykonanie robót 12.04.2019

Załącznik 1 – Projekt budowlany

Załącznik 2 – Specyfikacje techniczne

Załącznik 3 – Przedmiar robót

Załącznik 4-11 Wzory załączników.docx

Załącznik 4-11 Wzory załączników.pdf

Załącznik 12 – Wzór umowy

Pytania odpowiedzi z dn. 17.04.2019r.