Salezjanie

W Polsce (www.salezjanie.pl)

Zgromadzenie Salezjańskie na ziemie polskie przybyło pod koniec XIX w. Stało się tak za sprawą biskupa Jana Puzyny, który w 1898 r. sprowadził salezjanów do Oświęcimia. Otworzyli tam oni gimnazjum, szkołę zawodową, a następnie nowicjat zakonny i seminarium duchowne. Młodzież z trzech zaborów wychowywano w duchu polskim. Dzięki temu, po 1918 r. wychowankowie oświęcimscy, u boku innych osób, podjęli trudną pracę na rzecz odbudowy odrodzonej ojczyzny.

Działanie władz PRL-u po II wojnie światowej ograniczyło możliwości pracy salezjanów. Od 1948 r. do 1963 r. zlikwidowano wszystkie szkoły salezjańskie z wyjątkiem dzieła w Oświęcimiu. Z tego powodu w czasach komunizmu salezjanie podjęli pracę duszpasterską w parafiach. Upadek systemu komunistycznego pozwolił im na nowo rozpocząć działalność wychowawczą.

Na świecie (www.sdb.org)
Salezjanie pracują już na wszystkich kontynentach (pierwsi salezjanie wyjechali na misje już w 1875 r.), również tam, gdzie chrześcijaństwo stanowi nikły procent wierzących. Posługują młodzieży nie tylko katolickiej, ale także prawosławnej, protestanckiej, muzułmańskiej i innych religii. Pracują z nią w szkołach wielu typów, oratoriach, internatach, świetlicach, domach poprawczych. Prowadzą także parafie.
Dzieło ks. Bosko ciągle się rozwija.