Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego – czewriec 2011r

Znane są już wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie kl. 6 PSSP zdobyli 30,66 pkt (średnia w Poznaniu 26,78 pkt).
Gimnazjaliści naszej Szkoły w części humanistycznej otrzymali 32,72 pkt (średnia w Wielkopolsce – 23,69 pkt; w Poznaniu – 26,19 pkt); w części matymatyczno-przrodniczej uzyskali 33,3 pkt (średnia w Wielkopolsce – 23,88 pkt; w Poznaniu – 25,82 pkt); z j. angielskiego zdobyli 41 pkt (średnia w Wielkopolsce – 32,79 pkt; w Poznaniu – 32,61 pkt).