Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
przewodniczący – Sławomir Jezierski
zastępca przewodniczącego – Marzenna Borna
skarbnik – Maciej Frasunkiewicz
sekretarz – Jarosław Liberek

Konto Rady Rodziców:
BZ WBK I ODDZIAŁ POZNAŃ 29 1090 1463 0000 0001 0709 5269

Subkonto Rady Rodziców (wpłaty na basen):
BZ WBK 13 1090 1463 0000 0001 1011 5264

Regulamin RR
Do pobrania Regulamin Rady Rodziców – plik *.pdf (ok. 100 KB)