Spotkania z rodzicami

Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następującym porządku:

11.09. (wtorek), na os. Stare Żegrze:
• klasa 1a i 1b PSSP – godz. 17:00
• klasa 2 i 3 PSSP – godz. 17:30
11.09. (wtorek), na os. Bohaterów:
• klasa 3a i 3b PGS – godz. 17:00
• klasa 2a i 2b PGS – godz. 17:30
• klasa 1a i 1b PGS – godz. 18:00

12.09 (środa), na os. Bohaterów:
• klasa 4, 5a i 5b PSSP – godz. 17:00
• klasa 6 PSSP – godz. 17:30
• klasa 1 i 2 PSLO – godz. 18:00
• klasa 3 PSLO – godz. 18:30