Prezentacja projektu “Strategia Wolnych i Otwartych implementacji”

Dnia 19 września w naszej szkole odbyła się prezentacja projektu pt. “Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji, jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W prezentacji projektu uczestniczyli uczniowie i uczennice naszego gimnazjum. Wykład dotyczący Wolnego i Otwartego Oprogramowania poprowadził Pan Bartosz Ewertowski – trener naszej grupy projektowej.  W czasie prezentacji uczniowie dowiedzieli się,  co to jest Wolne i Otwarte Oprogramowanie. Poinformowano ich, gdzie i w jakich gałęziach gospodarki można je wykorzystywać, ponadto dowiedzieli się, co to jest programowanie wizualno-obiektowe, mechatronika itp. Wiedzę dotyczącą tego tematu zgłębią uczniowie, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu. Spotkania będą odbywały się w środy  (2 godziny lekcyjne przez 12 tygodni).