Otwarcie Ratajskich Igrzysk Olimpijskich RIO 2012

17 września o godz. 12:00 rozpoczęły się Ratajskie Igrzyska Olimpijskie organizowane we współpracy Rady Osiedla Rataje i ratajskich szkół. Jest to pierwsza tego typu impreza, w której wystąpią nasi uczniowie z PSSP i PGS. Otwarcie odbyło się na boisku SP 20. Wzięli w nim udział przedstawiciele Rady Miasta, Rady Osiedla, dyrektorzy szkół, olimpijczycy oraz  uczniowie ratajskich szkół.

Igrzyska rozpoczęła część oficjalna, podczas której wysłuchaliśmy wielu przemówień. Po niej  uczestniczyliśmy w wydarzeniach kulturalnych, podczas których dominowały muzyka i taniec. Otwarcie Igrzysk zakończyło się zapaleniem znicza przez wybitną poznańską olimpijkę Anetę Konieczną – Pastuszkę. RIO potrwają do 28.09 i weźmie w nich udział 9 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 3 szkoły ponadgimnazjalne.

Nasi uczniowie będą przez najbliższe dwa tygodnie zmagali się  w wielu dyscyplinach. Liczymy na ich świetną postawę.

Powodzenia !!!