“Salon Maturzystów”

We wtorek 11 września  maturzyści (klasa 3 PSLO) uczestniczyli w poznańskim „Salonie Maturzystów”.

Impreza miała miejsce w budynkach Politechniki Poznańskiej. Składały się na nią  prelekcje, przedstawiające zasady egzaminów maturalnych na różnych poziomach i analizę trudności oraz błędów popełnianych przez maturzystów podczas rozwiązywania zadań.

Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się również z ofertą edukacyjną poznańskich uczelni, jak również szkół wyższych z całej Polski. Większość zajęć cieszyła się dużym zainteresowaniem (np. omówienie zeszłorocznych arkuszy maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym lub oferta AWF), a zdobyte informacje można będzie wykorzystać w praktyce. Niestety, ze względu na układ zajęć nasi uczniowie nie byli w stanie wziąć udziału we wszystkich interesujących  dla siebie punktach programu. Dodatkowo rozczarował nas niski poziom niektórych wystąpień, a w szczególności  tych dotyczących egzaminów językowych oraz poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w czasie którego prelegent nie dopowiedział niczego poza informacjami dostępnymi na stronie internetowej uczelni.