Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne w naszej Szkole

Nasza Szkoła, dbając o integralny rozwój uczniów na wszystkich poziomach edukacji, proponuje bogaty wybór zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, m.in.:

  • dodatkowe lekcje języków obcych;
  • fakultety z przedmiotów maturalnych, dające możliwość indywidualnego przygotowania się do matury na poziomie rozszerzonym;
  • kółka przedmiotowe, na których uczniowie mogą pogłębiać wiedzę, rozwijać indywidualne zainteresowania oraz przygotowywać się do konkursów i olimpiad;
  • zajęcia wyrównawcze (w odpowiedzi na  indywidualne potrzeby uczniów);
  • kółka o charakterze artystycznym, wspierające różnego rodzaju działania twórcze: muzyczne (m.in. chór, zespół flażoletowy); teatralne i filmowe, dziennikarskie, literackie, plastyczne, krawieckie, fotograficzne, modelarskie itp.;
  • kółka sportowe – dzięki nim uczniowie naszej Szkoły uczestniczą w  wielu formach aktywności fizycznej, biorą udział w zawodach wielu dyscyplin, osiągając sukcesy;
  • kółka o charakterze interdyscyplinarnym (np. nauka języków obcych przez formy teatralne, gazetka anglojęzyczna, religia w plastyce i muzyce itp.);
  • zajęcia umożliwiające uczniom aktywność poza terenem Szkoły (np. kółko turystyczne);
  • zajęcia kształtujące postawy prospołeczne – wolontariat.

Szeroka oferta zajęć dodatkowych nie tylko zagospodarowuje młodzieży czas po lekcjach, ale przede wszystkim daje możliwość poznania wielu form aktywności, odkrywania własnych uzdolnień i staje się inspiracją do samodzielnych działań twórczych oraz rozwijania umiejętności pracy w grupie.