Porozumienie o współpracy

 

 

29 października 2012 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum Salezjańskim im. bł. Piątki Poznańskiej a Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie dotyczy współpracy i wsparcia dydaktycznego, związanego z udziałem uczniów naszego gimnazjum w wykładach i warsztatach w ramach oferty dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej.

W listopadzie wykład „Krótka historia szwajcarskiej demokracji” wygłosi dr Justyna Krauze-Pierz, po którym przeprowadzone zostaną warsztaty językowe, obejmujące słownictwo z zakresu wiedzy o Szwajcarii. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wystawy, udostępnionej przez Ambasadę Szwajcarii, zatytułowanej „Nowoczesna demokracja bezpośrednia – dialog polsko – szwajcarski.”