Nie pal przy mnie, proszę

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. Program ma charakter profilaktyczny.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

STRUKTURA PROGRAMU

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

(Źródło: Nie pal przy mnie, proszę, Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Warszawa 2009)